“Чиемме” е италианска фирма, която проектира, развива и реализира индивидуални решения в сферата на нефтодинамиката и на течностите под налягане. Фирмата е с гъвкава структура, с възможности да вникне в същината и да удоволетвори изискванията на онези, които се стремят към иновативни и ефикасни решиния на техните поръчки.
Удоволетворяването на изискванията на Клиента е основната цел, която „Чиемме” си поставя; като редом с това винаги се стреми да изпълнява Неговите изисквания, приспособявайки възможностите си към тях. Ефикасност, прозрачност, планиране и контрол на процесите и проектите са основните качества на нашата дейност, като всеки нов опит е източник на все по-голямо разрастване както за нас, така и за нашите Клиенти.


НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ

Проектиране


- Анализ на техническите проблеми и/ или изисквания на Клиента.
- Развиване на комплексни проекти /от нефтодинамичната схема до проектирането на основното тяло и механичните части/.
- Проучване, проектиране и реализиране на специални нефтодинамични блокове.
- Проектиране и реализация на нефтодинамични апаратури /преси, повдигачи и т.н./
- Проектиране и реализиране на нефтодинамични цилиндри за специални приложения.
- Проектиране и реализиране накомпактни централи с големи размери и абсолютна безопасност.


Техническа консултация свързана с нефтодинамиката

- Анализ на техническите проблеми и/или изисквания на клиента.
- Проучване на възможностите за изпълнимост на проекти и продукти.
- Проектни изчисления, отнасящи се до експлоатация, срокове за изпълнение, температура.
- Асистънс он лаин/он сайт за индивидуализиране и разрешаване на проблеми с повреди или лошо функциониране.
- Редовна и изънредна поддръжка в предприятията на клиентите.


НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Индустриални съоражения


- Изискванията на Клиентите на „Чиемме” са началната точка за проучванията и развитието на новите технологии. Нашият опит се развива в колабороция с предприятията, които се занимават с рециклиране, разбиване, производство на преси, производство на металорежещи машини, автоматизирани линии, parking system, приложения в хранително вкусовата промишленост, машини за автомобилна индустрия. На всички Клиенти ние оказваме професионална помощ още от проектирането, като в замяна получаваме непрекъснато нарастващо довирие към нас: нашият най- добър резултат.


Нефтодинамични цилиндри

- Като се тръгне от изискванията на Клиента, „Чиемме” проектира и реализира нефтодинамични цилиндри с прост и двоен ефект, въртящи се цилиндри и команда на лост, обръщателни, командни, повдигащи, за прилагане върху машини движение земя , индустриални, селскостопански машини. Това са някой от секторите, в които продуктите ни са много търсени и ценени.


Компактни миницентрали

- Модулативността на компонентите е гаранция за гъвкавостта и лесните промени проектирането и реализирането и на сложни съоражения. Изключително е улеснено преминаването от схема „семпъл ефект” до такава с двоен ефект. С един единствен централен корпус могат да се направят много конфигурации за ползване в най- различни сектори, търсейки винаги максимална функционалност и качество. Модулната система тип „механична”, с която са проектирани мини централите, поз- волява реализирането на много различни индивидуални конфигурации. И всичко това с цел да се позволи използването там където пространствата са изключително ограничени и когато, с малко интегрирани компоненти, е необходимо развиването на хидравлични схеми с обикновен или двоен ефект, on/off или пропорционални. Тяхното приложение е особено подходящо за електрокари, повдигащи платформи, Съоражения за машинни работилници.


Поми, Мотори, Предпазитили и Компоненти

- „Чиемме” предлага на Ваше разположение цялостна гама от най- добрите компоненти, необходими за контрол на мощостта. Помпи и системни механизми /28 цилиндри подразделени в 4 групи/: съчетаеми дори и да са от разлицни групи. Разпределители моноблок и като отделни компоненти: корпус от спициален високо устойчив чугун, никелирани курсори с висока плъзгаемост, възможност за инверсия на командната страна. Хидравлични и орбитални мотори, позволяват да се насочва мощостта към специфични употреби с ротативно движение. Електропрекъсвачи, позволяващи регулиране на потока. „Чиемме” доставя и прекъсвачи за контрол на намалението и блокиране на максимално налягане и на регулиране, на последователност и неразрешено връщане, поточни дивизори, регулатори на налягане и други. От инсталирането на помпи с мног ниски /0,2 сс на обиколка / за прилагане на мини централи, „Чиемме” може да задоволи изискванията в индустриалната сфера, там където се изискват помпи с бутало с висока мощност и налягане. Особено подходящи за конструкторите на машини движение по земя, помпите с бутала се използват и за индустриални съоражения или нефтодинамични централи за задвижването на турбини.